Hotel Code :                                HTO27912

Galileo / Apollo:                         B0088

Amadeus:                                     BHXBHL

Pegasus:                                        27912

Sabre:                                             246882

Worldspan:                                   27912

//